Celiakia oporna na leczenie okiem eksperta – GlutenDetect.pl

Na blogu EUROIMMUN ukazał się ciekawy wywiad z prof. Bożeną Cukrowską, która na co dzień bada dzieci z celiakią w Pracowni Immunologii w Instytucie ?Pomnik ? Centrum Zdrowia Dziecka?.

Rozmowa dotyczyła metod monitorowania diety bezglutenowej oraz celiakii opornej na leczenie.

Na początku wywiadu pani profesor podkreśliła, jak trudno jest restrykcyjnie przestrzegać diety bezglutenowej. Chorzy spożywają gluten zarówno nieświadomie, jak i świadomie. Dużo lepszą opiekę mają pacjenci pediatryczni, dorośli zaś bardzo często są zostawieni sami sobie. Na szczęście osoby z celiakią mogą liczyć na pomoc prężnie działających organizacji zrzeszających celiaków.

Celiakia oporna na leczenie

Pani profesor jasno tłumaczy, czym jest celiakia oporna na leczenie. Istnieje niewielki odsetek pacjentów z tą chorobą, których zdrowie i samopoczucie nie ulega poprawie mimo dobrze prowadzonej diety. W takich wypadkach stosuje się leki immunosupresyjne, nowoczesne leczenie biologiczne, a nawet chemioterapię. Pani profesor podkreśla, że te osoby są bardziej narażone na rozwój chłoniaka.

Z kolei monitorowanie diety bezglutenowej opiera się na systematycznym badaniu poziomu przeciwciał, np. przeciwko transglutaminazie tkankowej lub deamidowanym peptydom gliadyny. Proces spadku przeciwciał jest indywidualny i na początku może być dosyć powolny. Testy serologiczne są dobrym i czułym markerem w monitorowaniu leczenia celiakii, jednak nie we wszystkich przypadkach.

Stara gliadyna

Z tego względu pani profesor przypomina o tzw. starej gliadynie, czyli markerze, który dawno został wyparty z rutynowej diagnostyki. Osoby niespożywające glutenu nie powinny mieć przeciwciał przeciwko starej natywnej gliadynie, ale mogą utrzymywać się u nich przeciwciała przeciwko transglutaminazie tkankowej (z powodu aktywnego procesu autoimmunizacyjnego).

Testy GIP

Na koniec pani profesor wspomina o badaniach opartych na GIP (czyli testach GlutenDetect), które mogą być niezwykle użyteczne zarówno dla samych pacjentów, jak też dla lekarzy i dietetyków. Dzięki tym testom można sprawdzić, czy dieta danego pacjenta jest rzeczywiście bezglutenowa.

 

Koniecznie kliknij w link, by przeczytać cały wywiad: