Jak wykonać badanie – GlutenDetect.pl

Jak wykonać badanie?

Zobacz, jakie to proste!

Wykonanie testu z moczu

W opakowaniu powinny się znaleźć:

Torebka foliowa z testem GlutenDetect z moczu

Probówka z niebieskim korkiem, zawierająca roztwór preparacyjny

Jednorazowa strzykawka plastikowa

Zbieranie i przygotowanie próbki moczu

W celu zebrania próbki moczu zastosuj standardowy, czysty pojemnik na mocz (niezawarty w zestawie testowym) (5 ml moczu wystarczy do wykonania testu).

Użyj czystej plastikowej strzykawki (zawartej w zestawie) w celu przeniesienia 2 ml próbki moczu do probówki z niebieskim korkiem, zawierającej roztwór preparacyjny, i szczelnie zamknij probówkę korkiem.

Potrząsaj delikatnie probówką przez 5-10 sekund w celu wymieszania próbki moczu z roztworem preparacyjnym.

Wykonanie testu i odczyt wyniku

Wyciągnij test GlutenDetect. Odkręć nakrętkę na pokrywie niebieskiego korka. Ostrożnie odwróć probówkę i nanieś 4 krople mieszaniny na obszar S testu.

15 minut
Nie potrząsaj i odczekaj 15 minut w celu odczytania wyniku końcowego.

WYNIK POZYTYWNY

Widoczne dwie linie: ZIELONA linia w obszarze kontrolnym (C) i CZERWONA linia w obszarze testowym (T). W ciągu ostatnich 2-24 godzin doszło do spożycia glutenu.

WYNIK NEGATYWNY

ZIELONA linia w obszarze kontrolnym (C). W ciągu ostatnich 2-24 godzin gluten nie był spożywany.

WYNIK NIEWAŻNY

Jeżeli ZIELONA linia nie pojawi się, wynik należy uznać za nieważny, nawet jeżeli pojawi się CZERWONA linia w obszarze testowym (T).

Wykonanie testu z kału

W opakowaniu powinny się znaleźć:

Torebka foliowa z testem GlutenDetect z kału oraz pipetą

Nakładka do zbierania próbki kału

Probówka z czerwonym korkiem zaopatrzona w patyczek do pobierania, zawierająca roztwór ekstrakcyjny

Probówka z niebieskim korkiem, zawierająca roztwór do rozcieńczania

Zbieranie próbki kału

Umieść nakładkę do zbierania próbki kału na desce klozetowej. Osadź próbkę kału na nakładce do zbierania próbki.

Otwórz probówkę z czerwonym korkiem, napełnij łyżeczkę na zakończeniu patyczka próbką kału, pobierając ją z trzech różnych stronach próbki.

Przygotowanie próbki

Delikatnie zamieszaj patyczkiem w probówce z czerwonym korkiem do momentu całkowitego rozpuszczenia próbki. Szczelnie zamknij korek. Energicznie wstrząsaj probówką z czerwonym korkiem przez 10 minut.

Odstaw probówkę na 2 minuty w celu zlania cieczy znad osadu zgromadzonego na dnie probówki.

Odkręć nakrętkę na pokrywie czerwonego korka i ostrożnie dodaj 10 kropli do wcześniej otwartej probówki z niebieskim korkiem. Szczelnie zamknij korek.

Delikatnie mieszaj zawartość probówki z niebieskim korkiem przez co najmniej 15 sekund.

Wykonanie testu i odczyt wyniku

Wyciągnij test GlutenDetect oraz plastikową pipetę. Za pomocą pipety nanieś 8 kropli z probówki z niebieskim korkiem na obszar S testu GlutenDetect.

10 minut
Pozostaw test na płaskiej powierzchni, nie potrząsaj nim i odczekaj 10 minut w celu odczytania wyniku końcowego.

WYNIK POZYTYWNY

Widoczne dwie linie: ZIELONA linia w obszarze kontrolnym (C) i CZERWONA linia w obszarze testowym (T). W ciągu ostatnich 2-6 dni doszło do spożycia glutenu.

WYNIK NEGATYWNY

ZIELONA linia w obszarze kontrolnym (C). W ciągu ostatnich 2-6 dni gluten nie był spożywany.

WYNIK NIEWAŻNY

Zapoznaj się z instrukcją i ponownie wykonaj badanie za pomocą nowego testu, postępując zgodnie z właściwą procedurą wykonania testu.

Wykonanie testu żywności

W opakowaniu powinny się znaleźć:

Torebka foliowa z testem GlutenTox oraz pipetą

Plastikowa łyżeczka

Probówka z żółtą nakrętką, zawierająca roztwór ekstrakcyjny oraz probówka z niebieską nakrętką, zawierająca roztwór do rozcieńczania

Jednorazowa plastikowa pipeta

Przygotowanie żywności i napojów do testu

Przygotuj próbkę pokarmu do badania. Żywność w:

  1. formie płynnej ? dokładnie wymieszaj,
  2. formie półpłynnej lub o konsystencja ciasta ? wymieszaj na jednolitą masę,
  3. stałej ? rozdrobnij w moździerzu.

Zgodnie z podaną w instrukcji tabelą odmierz odpowiednią ilość żywności za pomocą dołączonej do zestawu łyżeczki lub użyj 1 g próbki.

Dodaj odmierzoną próbkę do probówki z żółtym korkiem, zawierającym bufor ekstrakcyjny.

Zamknij butelkę i energicznie wytrząsaj przez co najmniej 2 minuty.

Następnie pozostaw na 5 minut w celu osadzenia się nierozpuszczalnych cząstek na dnie probówki.

Otwórz probówkę z niebieską nakrętką zawierającą roztwór do rozcieńczania. W zależności od oczekiwanej czułości testu przenieś do niej za pomocą plastikowej pipety:

  1. 10 kropli płynu z probówki z żółtym korkiem ? próg wykrywalności glutenu 5 ppm,
  2. 2 krople płynu z probówki z żółtym korkiem ? próg wykrywalności glutenu 20 ppm.

Wymieszaj przez 15 sekund.

Wykonanie testu i odczyt wyniku

Otwórz foliową torebkę i wyciągnij z niej kasetkę testową GlutenTox i jednorazową pipetę. Za jej pomocą przenieś 5-10 kropli z butelki z niebieską na obszar S testu.

10 minut
Nie potrząsaj i odczekaj 10 minut w celu odczytania wyniku końcowego.

WYNIK POZYTYWNY

Widoczne dwie linie: NIEBIESKA linia w obszarze kontrolnym (C) i CZERWONA linia w obszarze testowym (T). Produkt zawiera gluten.

WYNIK NEGATYWNY

NIEBIESKA linia w obszarze kontrolnym (C). Produkt nie zawiera glutenu.

WYNIK NIEWAŻNY

Jeżeli NIEBIESKA linia nie pojawi się, wynik należy uznać za nieważny, nawet jeżeli pojawi się CZERWONA linia w obszarze testowym (T).