Nowoczesna diagnostyka celiakii – GlutenDetect.pl

Na blogu EUROIMMUN ukazał się wywiad z Profesor Krystyną Karczewską z Kliniki Gastroenterologii, Alergologii i Zaburzeń Rozwojowych Wieku Dziecięcego w Zabrzu.

Badanie przeciwciał

Pani Profesor poruszyła temat rekomendacji ESPHGAN (ang. The European Society for Paediatric Gastroenterology Hepatology and Nutrition) z 2012 roku. Dzięki tym rekomendacjom badanie przeciwciał przeciwko transglutaminazie tkankowej w klasie IgA stało się badaniem pierwszego rzutu. Pani Profesor podkreśla, że pierwszorazowo zawsze powinniśmy wykonać to badanie równolegle z całkowitym poziomem przeciwciał w klasie IgA (tzw. Total IgA). Przy deficycie tych przeciwciał konieczne jest oznaczenie swoistych przeciwciał w klasie IgG.

Badanie genetyczne

Pani Profesor poruszyła także temat badań genetycznych. W nowoczesnej diagnostyce celiakii powinien być oznaczony haplotyp HLA-DQ2/DQ8. Obecność tych genów nie jest jednak wystarczająca do stwierdzenia celiakii, gdyż diagnostyka celiakii jest procesem wieloetapowym. Badanie to cechuje wysoka negatywna wartość predykcyjna, co Pani Profesor może potwierdzić na przykładzie swoich pacjentów. W Jej praktyce nie zdarzyła się do tej pory osoba, która miałaby celiakię, a miałaby negatywny wynik badania genetycznego.

Badanie genetyczne warto wykonać także u krewnych osób chorych na celiakię bez objawów. Dzięki temu można wykluczyć osoby, które nigdy nie zachorują na celiakię. A także monitorować osoby mające predyspozycję do celiakii, dzięki czemu będzie można wcześniej wprowadzić dietę bezglutenową i uniknąć groźnych powikłań.

Kto może pomóc?

Nowo zdiagnozowani pacjenci powinni mieć łatwy dostęp do dietetyków i gastroenterologów, by móc łatwo odnaleźć się w nowej sytuacji. Pani Profesor podkreśla także ogromną rolę Polskiego Stowarzyszenia Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej, dzięki któremu sytuacja osób chorych na celiakię w Polsce uległa znacznej poprawie.

 

Koniecznie kliknij w link, by przeczytać cały wywiad:

 

Zdjęcie dzięki: http://www.powiat.tarnogorski.pl/node/4676