Relacja z konferencji pt. Celiakia i co dalej? – GlutenDetect.pl

21 października 2017 r. w Poznaniu odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa pt. Celiakia i co dalej?, zorganizowana przez Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej. W spotkaniu udział wzięli celiacy i ich rodziny oraz przedstawiciele Stowarzyszenia, a gościem głównym była prezes Zarządu Stowarzyszenia Małgorzata Źródlak.

Konferencję rozpoczął Bartosz Drozd z Poznańskiego Oddziału Stowarzyszenia. Po powitaniu uczestników poprosił dr n. med. Iwonę Bączyk, gastroenterologa, o wygłoszenie wykładu pt. Dieta bezglutenowa w leczeniu chorób układu pokarmowego. Pani doktor dzieliła się swoim 40-letnim doświadczeniem w diagnozowaniu i leczeniu celiakii. Po wykładzie zebrała gromkie brawa i ? tak jak pozostali prelegenci po swych wystąpieniach ? odpowiadała na pytania z sali.

Następnym prelegentem był Marek Witkowski z EUROIMMUN DNA. Wygłosił on wykład pt. Jak świadomie żyć z celiakią. Monitorowanie diety bezglutenowej. Przedstawił  w nim badania diagnostyczne stosowane w rozpoznaniu celiakii oraz odniósł je do rekomendacji ESPGHAN z 2012 r. W drugiej części swego wystąpienia opowiedział o nowych testach służących do monitorowania diety bezglutenowej (GlutenDetect) oraz o testach umożliwiających sprawdzanie produktów żywnościowych pod kątem zawartości glutenu (GlutenTox).

W drugiej części konferencji prezes Zarządu Małgorzata Źródlak przedstawiła podsumowanie działalności Polskiego Stowarzyszenia Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej. Następnie praktycznych wskazówek dla osób będących na diecie bezglutenowej udzieliła dietetyk Grażyna Konińska w wystąpieniu pt. Bezglutenowa kuchnia w praktyce. Ostatnim prelegentem tej części konferencji była Agnieszka Pompecka, dietetyk i pedagog zdrowia z poradni ?Mój Dietetyk?. Wygłosiła wykład pt. Analiza diety bezglutenowej pod kątem wartości odżywczych i wpływu na kondycję organizmu.

Trzecią sesję wypełniły wykłady Darii Jaroszewskiej, dietetyka z poradni psychodietetycznej ?Zachowaj Zmianę?, pt. Czym karmić jelita?, Marty Kliber-Jasik (Pharmabest) pt. Probiotyki bez glutenu, Karoliny Wajnor (Sanprobi) pod takim samym tytułem i Sandry Zakrzewskiej, psychologa z poradni ?Zachowaj Zmianę?, pt. Diagnoza celiakii u dzieci i dorosłych ? jak zmienić nawyki żywieniowe?

Źródło zdjęcia: http://www.celiakia.pl/konferencja-w-poznaniu-21-pazdziernika-2017/