Zonulina ? najnowsze doniesienia – GlutenDetect.pl

Jakiś czas temu pisaliśmy o roli zonuliny. Dzięki naszym firmowym kolegom, którzy w dniach 16-20 maja brali udział w międzynarodowym kongresie poświęconym autoimmunologii w Lizbonie, wpadł nam w ręce świetny artykuł z zeszłego roku właśnie na temat zonuliny.

Badanie przeciwciał, a nie stężenia białka ? kluczem do sukcesu

Badacze z Aristem Vojdanim (Immunosciences Lab., Inc., Los Angeles, USA) na czele doszli do wniosku, że wyniki stężenia zonuliny nie mają wystarczającej wartości diagnostycznej, ponieważ ulegają zbyt dużym wahaniom w zależności od czasu oznaczenia próby. Zaproponowali, by zamiast badania stężenia białka oznaczać poziom przeciwciał przeciwko zonulinie.

Wyniki badania

Naukowcy zbadali próbki surowicy w różnych odstępach czasu: bezpośrednio po pobraniu krwi oraz po upływie 6, 24 i 30 godzin. Wyniki znacznie różniły się od siebie, i to zarówno w grupie badanej (osoby chorujące na celiakię), jak i w grupie kontrolnej (osoby zdrowe). Dzięki temu eksperymentowi naukowcy dowiedli, że badanie stężenia zonuliny nie jest dobrym markerem diagnostycznym. Wpadli na pomysł, by w tych samych próbkach zbadać także poziomy przeciwciał przeciwko zonulinie i innym białkom barierowym, takim jak okludyny i klaudyny, w klasie IgG i IgA. Te wyniki były powtarzalne i stabilne bez względu na godzinę oznaczenia próby.

Zonulina a celiakia

Dzięki tym badaniom zespół dowiódł, że poziom przeciwciał przeciwko zonulinie i innym białkom barierowym może być użytecznym markerem przy ocenie stanu bariery jelitowej u osób z celiakią. Stężenie zonuliny nie mieściło się w normie jedynie u ponad 30% osób z celiakią, a podwyższone wyniki przeciwciał przeciwko zonulinie i innym białkom barierowym, które także były tematem badania, odnotowano u ponad 86% osób z celiakią, co potwierdza lepszą specyficzność w przypadku badania przeciwciał niż w przypadku oznaczania poziomu samego białka.

Źródło: Aristo Vojdani i wsp. Fluctuation of zonulin levels in blood vs stability of antibodies. World J Gastroenterol. 2017 Aug 21; 23(31): 5669?5679.

Zdjęcie dzięki: Ousa Chea z portalu Unsplash